Jan 20, 2019
Home » Sygefravær » VFSA deler erfaringer med integration i nyt inspirationskatalog

VFSA deler erfaringer med integration i nyt inspirationskatalog

VFSA lancerer i forbindelse med Folkemødet i Allinge i denne uge inspirationskataloget Virksomheder integrerer flygtninge, hvor virksomhederne i VFSA, kommer med deres erfaringer og gode råd til, hvordan flere flygtninge kan blive en del af det danske arbejdsmarked – til gavn for samfundet, virksomhederne og den enkelte flygtning.

I VFSA tror vi på, at en succesfuld integration af flygtninge i høj grad skal gå gennem arbejdsmarkedet. Det er en stor og vigtig samfundsopgave, hvor virksomhederne spiller en vigtig rolle i forhold til at åbne deres døre for flygtningene og give dem en chance for at bevise, hvad de kan.

Tallene viser heldigvis, at danske virksomheder i høj grad tager denne samfundsopgave på sig. Antallet af flygtninge på arbejdsmarkedet er steget markant, og det er denne positive udvikling, som VFSA ønsker at skubbe yderligere til:

”Gennem det seneste års tid har vi set, at virksomhederne faktisk har taget ansvar for integrationsopgave på sig, for antallet af flygtninge i job er steget markant. Det er meget glædeligt, men vi vil gerne have flere virksomheder til at tage del i integrationsopgaven, og ved at stille nogle konkrete erfaringer til rådighed håber vi, at vi kan inspirere andre,” siger Sven A. Blomberg, formand for VFSA og viceadministrerende direktør for Jyske Bank.

Der ligger også en oplagt mulighed for virksomhederne i et øget fokus på at tage flygtninge ind på arbejdspladsen. Vi ser stadig flere brancher, hvor der er kamp om at få fat i arbejdskraften. Derfor skal virksomhederne i se flygtninge som et potentiale for at finde og udvikle, de nye og dygtige medarbejdere, de har brug for.

Konkrete eksempler til inspiration

I inspirationskataloget præsenteres konkrete eksempler på, hvordan virksomhederne på forskellig vis har taget imod flygtninge på deres arbejdspladser. Der er tale om en bred vifte af virksomheder, som alle – med hver deres tilgang – har arbejdet med at integrere flygtninge i deres virksomhed. Fra VFSAs side er formålet at give inspiration til, hvordan andre virksomheder også kan tage del i integrationsindsatsen.

I kataloget findes der flere eksempler på virksomheder, som allerede har gjort sig erfaringer med den Integrationsgrunduddannelse (IGU), som blev til i forbindelse med to- og trepartsaftalerne, der blev indgået i 2016, og som skulle være med til at forbedre rammerne for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Der er ved at komme skub i brugen af IGU-forløb, og vi håber derfor, at VFSAs erfaringer med ordningen kan inspirere flere virksomheder til at anvende modellen.

Du kan downloade inspirationskataloget Virksomheder integrerer flygtninge her.

About Søren Rasmussen

Søren Rasmussen
Søren Rasmussen, sekretariatsmedarbejder i VFSA

Check Also

Kom til konference om alternative rekrutteringsveje

Mandag d. 18. september sætter Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) sammen med Cabi og en …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *