Jan 20, 2019
Home » Virksomheder møder flygtninge

Virksomheder møder flygtninge

Med stafetten ‘Virksomheder møder flygtninge‘ ønsker VFSA at sætte fokus på mødet mellem virksomheder og flygtninge. Det er afgørende, hvis flere flygtninge skal integreres på det danske arbejdsmarked.

Flere flygtninge skal ind på det danske arbejdsmarked – for deres egen, virksomhedernes og samfundets skyld. For at denne ambition skal lykkes, kræver det, at flygtningene får et tidligt indblik i arbejdsmarkedet og dansk arbejdskultur. Derfor har Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) igangsat stafetten ‘Virksomheder møder flygtninge’, som skal inspirere og opfordre virksomheder til at give et lille bidrag til den fælles samfundsmæssige opgave, der ligger i at sikre en bedre integration af flygtninge på det danske arbejdsmarked.

Stafetten kort fortalt

Stafetten går helt enkelt ud på, at en virksomhed tilbyder et lokal jobcenter eller en sprogskole at holde et oplæg for en gruppe af flygtninge. Oplæggets indhold og form er op til den enkelte virksomhed og den lokale samarbejdspartner, men virksomheden  kan fx fortælle om sig selv, om dagligdagen som medarbejder hos dem, om krav og forventninger til deres ansatte eller noget helt fjerde.

På denne side kan du finde inspiration til indhold i oplægget, skabelon til præsentation, materiale om stafetten og meget andet.

Virksomheden sender stafetten videre ved at opfordre en eller flere virksomheder i deres netværk til selv at møde en gruppe af lokale flygtninge. Målgruppen er primært de flygtninge, der deltager i det kommunale 1-5 årige integrationsprogram. Herefter spredes de gode historier fra mødet i virksomhedens netværk eller via hjemmesider, sociale medier, nyhedsbreve og lignende. Send gerne jeres historie om mødet til sr@vfsa.dk, så poster vi en opdatering om oplægget på VFSA’s LinkedIn.

På denne side kan du finde kontaktinformationer på potentielle lokale samarbejdspartnere.

Det får man ud af at deltage

Virksomhederne:

  • Mulighed for at løfte et socialt ansvar for en fælles udfordring
  • Kontakt til potentielle, kommende praktikanter og medarbejdere samt indgang til et mangfoldigt rekrutteringsgrundlag

Flygtningene:

  • Kendskab og kontakt til lokale virksomheder
  • Indblik i virksomhedernes opgaver, krav, dagligdag og kultur
  • Mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med virksomhederne

Jobcentre og sprogskoler:

  • Et gratis virksomhedsoplæg, evt. som supplement i et undervisningsforløb
  • Understøttelse af en tidlig og virksomhedsrettet integrationsindsats jf. kravene i den nye integrationslov
  • En indgang til tættere samarbejde med lokale virksomheder